Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

ehfar
5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie viavacannes vacannes

June 16 2017

ehfar
2506 a190
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viavacannes vacannes
ehfar
1989 8c51
Reposted fromczajnikq czajnikq viavacannes vacannes
ehfar
Bo w każdym z nas jest Chaos i Ład, Dobro i Zło. Ale nad tym można i trzeba zapanować. Trzeba się tego nauczyć.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

June 14 2017

ehfar
Na pierwszy rzut oka nie widać, że Cię kocham
— Luxtorpeda
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
ehfar
9909 88aa 500
M.Grzesiak
Reposted fromitwaslove itwaslove viacytaty cytaty

melisica:

i wish people had trailers

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viavacannes vacannes

June 07 2017

8075 7b8f
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
ehfar
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
ehfar
8688 795f
ehfar
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to, czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście “ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo “te góry powinny być wyższe w  środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię “jego skóra powinna być bardziej różowa” albo “jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Joseph Zinker
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
ehfar
ehfar
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viacytaty cytaty
ehfar
6817 a532 500
Reposted fromindeed indeed viacytaty cytaty
ehfar
8747 caaa
Reposted fromcalifornia-love california-love viavacannes vacannes
ehfar
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viavacannes vacannes
ehfar
2299 7c70 500
Reposted frommachinae machinae viavacannes vacannes
ehfar
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viavacannes vacannes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl